Screen Shot 2016-01-16 at 20.37.43.pngDenken over Taal

De reeks Denken over Taal gaat over alles wat met taal te maken heeft. In de zes werkboeken voor groep 3 tot en met groep 8 komen thema’s aan bod zoals: het verschil tussen dierentaal en mensentaal, rijm en poëzie, verschillende soorten schrift, vreemde talen, taal in de hersenen, taalfamilies, de biologie van taal en verschillende creatieve teksten. Hieronder volgt een overzicht van de thema’s per werkboek.

Het hoofddoel van deze methode is om leerlingen plezier te laten beleven aan en inzicht te geven in taal. Hierbij komen zowel schrijven en lezen als mondelinge vaardigheden aan bod. Dit doel komt overeen met alle kerndoelen Nederlands voor het primair onderwijs.

Het werkboek bestaat uit 30 hoofdstukken, voor 30 verrijkingsweken. Bijna alle opdrachten bestaan uit open vragen, waarbij de leerling gevraagd wordt te analyseren, filosoferen, evalueren, toe te passen en te creëren

Klik hieronder om enkele hoofdstukken te bekijken:

Denken over Taal groep 3 t/m groep 8 is te verkrijgen via de website van Uitgeverij Eduforce.