img_2891Zoek je als leerkracht handvatten bij het begeleiden, uitdagen en ondersteunen van (hoog)begaafde leerlingen?

Ben je op zoek naar een gastdocent voor een plusklas of  voor voltijds HB-onderwijs?

Of wil je als schooldirectie of bestuur voor het hele team een studiemiddag over (hoog)begaafdheid organiseren?

De invoering van passend onderwijs vraagt veel van leerkrachten. De leerkracht moet in staat zijn om elke leerlingen de begeleiding te bieden die hij of zij verdient, ook excellente leerlingen. In mijn ervaring is de belangrijkste stap die leerkrachten kunnen maken, een stap in het denken. Als ervaringsexpert kan ik je een uniek kijkje geven in het hoofd van een (hoog)begaafde. Wist je bijvoorbeeld dat je al op jonge leeftijd heel rationeel met deze leerlingen in gesprek kunt gaan?

shutterstock_104712821

Gastlessen over programmeren, taal en kunst
Voor plusklassen en voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs geef ik uitdagende gastlessen op maat. Ik doe aanspraak op de hogere denkvaardigheden van de leerlingen (taxonomie van Bloom) en daag ze uit om zelf met ideeën en theorieën te komen. In de terminologie van Tijl Koenderink: ik bied een gazelle in plaats van een konijn als juf. Bekijk alvast de tarieven of neem meteen contact op.

Begeleiding van leerlingen
Soms kan extra begeleiding op school een groot verschil maken voor een leerling. Een kort traject kan genoeg zijn om de leerling weer een zetje in de juiste richting te geven. Hij of zij kan vervolgens weer op eigen kracht verder. Die begeleiding kan ik bieden in de vorm van een begeleidingstraject. Ik kan ook begeleiding bieden bij de combinatie van (hoog)begaafdheid en hooggevoeligheid. Bekijk alvast de tarieven of neem meteen contact op.

shutterstock_92394451Coaching en studiemiddagen
Op zoek naar professionele coaching? Behoefte aan bijscholing voor het hele team? In een middag kan ik leerkrachten een goede basis bijbrengen of verdieping binnen een bepaald thema. Ik merk in de praktijk dat het voor leerkrachten belangrijk is om te begrijpen hoe (hoog)begaafde leerlingen denken en ervaren. Als ervaringsexpert bied ik behalve wetenschappelijke kennis ook mijn persoonlijke ervaring. Lees meer over lezingen of studiemiddagen of coaching op school voor leerkrachten. Bekijk alvast de tarieven of neem meteen contact op.

Verrijkingswerk
Als educatief auteur schrijf ik voor Uitgeverij Eduforce. Vijftien werkboeken over taal en kunst zijn daar inmiddels beschikbaar als onderdeel van Levelwerk (Jan Kuipers/CEDIN). Uiteraard zijn ze ook los verkrijgbaar. De reacties van zowel hoogbegaafdheidsexperts als leerkrachten zijn zeer lovend. Lees meer over mijn verrijkingswerk over taal en kunst