Gastlessen op school
Op zoek naar een gastdocent voor een plusklas of voltijds HB-onderwijs? Ik geef series gastlessen over onderwerpen als taal, kunst, creatief programmeren en sociale psychologie. Als auteur van verrijkingswerk gebruik ik vaak materiaal uit mijn eigen werkboeken. Scroll naar beneden voor meer informatie over de lessenseries.

  • Taal: ontwerp je eigen taal
  • Creatief programmeren: 21st century skills
  • Taal: schrijf je eigen korte verhaal
  • Taal: ontwerp je eigen schrift
  • Psychologie: Waarom doen mensen wat ze doen?
  • Kunst: kunstgeschiedenis
  • Kunst: kunstbeschouwing

unnamedTaal: ontwerp je eigen taal
Misschien wel het meest fundamentele verschil tussen mensen en andere dieren klinkt heel simpel: taal. Maar wat is taal eigenlijk precies? Wat is de essentie van taal en is die gelijk in alle talen? Waarom zijn er eigenlijk zoveel talen? Wat gebeurt er in je hersenen als je praat? Dat is waar taalkunde over gaat.

In deze lessenserie leren kinderen alles over taalkunde: van families van talen en taal in de hersenen tot de opbouw van klanken en woorden. Alle onderdelen zijn interactief en vragen veel input van de leerlingen. Taalpuzzels laten kinderen hun hersenen flink kraken. Tijdens elke les werken de leerlingen bovendien alleen of in duo’s aan het eindproject: hun eigen taal! Tijdens de laatste les presenteert elke leerling of duo deze zelf-ontworpen taal.

Duur uitgebreide versie: 12 uur les + 4-5 uur huiswerk (bijvoorbeeld 5 lessen van 2,5 uur)
Duur verkorte versie: 5 uur les plus 4-5 uur huiswerk (bijvoorbeeld 5 lessen van 1 uur)
Leeftijd: groep 7 en 8 PO / klas 1 en 2 VO
Materialen: uit Denken over Taal groep 6, 7 en 8
Tarieven

Creatief programmeren: 21st century skillsProgrammeren
Programmeren, robotica en informatica zijn bijzonder creatieve disciplines. Apps als Scratch leren kinderen te denken in programmeertaal, maar ze kunnen vervolgens gebruikt worden voor allerlei creatieve doeleinden: het maken van filmpjes, spelletjes, animaties bij liedjes, bewegende stripverhalen en meer.

In deze lessenserie maken kinderen kennis met Scratch, binaire taal en de robotjes Dash en Dot. De kennis die ze opdoen vertalen ze meteen naar een creatief project, dat ze in de laatste les aan de klas presenteren. Tijdens de lessen oefenen de kinderen (bijna) onbewust met rekenen, taal, programmeren, robotica, kunstzinnige vorming en creatief en analytisch denken!

Reinder: “Ik wou dat de lessen langer doorgingen.”
Myrdin: “Ik vond de lessen leuk maar soms waren ze wel moeilijk.”

Jeike: “Ik vond dit blok echt super leuk en interessant. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd.”

Duur: ongeveer 10 uur les (bijvoorbeeld 5 lessen van 2 uur)
Leeftijd: groep 3 t/m 8 PO
Materialen: elk kind (of duo) heeft een tablet nodig. Overige materialen neem ik mee.
Tarieven

Screen Shot 2016-02-28 at 15.29.57Taal: schrijf je eigen korte verhaal
Een van de dingen waar mensen het meest van genieten is een mooi verhaal. Of dat nou een film, toneelstuk of boek is, de kern is altijd taal. Maar wat is literatuur nou eigenlijk precies? En wat moet je allemaal doen om een goed verhaal te schrijven?

Een verhaal schrijven is nog niet zo makkelijk. Maar leuk is het absoluut! Tijdens deze lessenserie raken leerlingen vertrouwd met de basis van verhalen schrijven en brengen deze meteen in de praktijk. Door de lessen heen schrijven ze namelijk een eigen verhaal. Ze bedenken een hoofdpersoon, een conflict en uitdagingen. Ze leren verschillende soorten tekst schrijven en genres herkennen. De lessen zijn interactief en vragen veel input van de leerlingen.

Duur: ongeveer 5-10 uur les (bijvoorbeeld 5 lessen van 2 uur) (het tweede uur werken de leerlingen zelfstandig aan hun verhaal en bied ik ondersteuning – dit kan eventueel ook als huiswerk opgegeven worden naast kortere lessen)
Leeftijd: groep 5, 6, 7 en 8 PO / klas 1 en 2 VO
Materialen: uit Literatuur en Creatief Schrijven
Tarieven

Taal: ontwerp je eigen schriftScreen Shot 2016-02-20 at 12.59.14
Taal en schrift zijn twee heel verschillende dingen. Denk maar aan vragen als: Hoe leer je taal? Hoe leer je schrijven? Kan iedereen praten? Kan iedereen lezen? Wanneer kon de eerste mens praten? Wanneer kon de eerste mens schrijven?

In deze lessenserie krijgen kinderen een introductie over het verschil tussen taal en schrift. Daarna duiken ze in de geschiedenis van ons eigen schrift, het Latijnse schrift. Dat voert langs de Oude Egyptenaren, Babyloniërs en het Hebreeuwse volk naar de Oude Grieken en Romeinen. Tijdens de les werken de leerlingen alleen of in duo’s aan het eindproject: hun eigen schrift! Daarnaast maken ze taalpuzzels om hun hersenen extra te laten kraken. Tijdens de laatste les presenteert elke leerling of duo dit zelf-ontworpen schrift. De lessen zijn interactief en vragen veel input van de leerlingen.

Duur: 4-5 uur les (bijvoorbeeld 1 ochtend of 3 lessen van 1,5 uur)
Leeftijd: groep 5, 6, 7 en 8 PO
Materialen: uit Denken over Taal groep 6, 7 en 8
Tarieven

IMG_2924.jpgKunst: kunstgeschiedenis
Hoe oud is de oudste kunst? Wat is kunst eigenlijk precies? En waarom is de kunst van de Oude Egyptenaren net zo knap als de fantastische realistische kunst van de Oude Grieken?

In deze lessenserie leggen de leerlingen een tijdreis van zo’n 10.000 jaar af. Ze beginnen bij de oudste kunst die bekend is – gevonden in grotten in Frankrijk en Spanje – en eindigen bij moderne kunst zoals de pop-art van Andy Warhol. Tussendoor voeren ze creatieve en tekentechnische opdrachten uit, gaan in discussie en denken na over kunstbeschouwelijke vragen. De lessen zijn interactief en vragen veel input van de leerlingen.

Duur: 8-10 uur les (bijvoorbeeld 4 of 5 lessen van 2 uur)
Leeftijd: groep 5, 6, 7 en 8 PO / klas 1 en 2 VO
Materialen: uit Kunstgeschiedenis – de oudheid, middeleeuwen, renaissance & barok, moderne kunst
Tarieven

Psychologie: Waarom doen mensen wat ze doen?9425conformity
Sociale psychologie klinkt heel ingewikkeld. Toch is het een onderwerp dat ook voor het primair onderwijs heel geschikt is. Het gaat over vragen als: waarom doen zoveel kinderen niets als een klasgenoot gepest wordt? Maar ook: hoe kun je zorgen dat jij geen meeloper bent, maar degene die wel wat doet?

In deze lessenserie leren kinderen van alles over het gedrag van mensen in groepen. Ze leren over verschillende ‘denk-valkuilen’ waar niet alleen gewone mensen, maar ook wetenschappers in trappen. Ze denken ook na over De Tweede Wereldoorlog, die de vraag opriep: hoe kan het dat gewone mensen vreselijke dingen kunnen doen? En tenslotte leren ze over manieren om zelf ‘beter’ te denken en te doen. Tijdens de lessen doen de leerlingen mee aan experimentjen die de stof inzichtelijk maken. De lessen zijn interactief en vragen veel input van de leerlingen.

Duur: 3-4 uur les (bijvoorbeeld 2 lessen van 2 uur of 3 van een uur)
Leeftijd: groep 7 en 8 PO / klas 1 en 2 VO
Materialen: verscheidene
Tarieven

Kunst: kunstbeschouwingScreen Shot 2016-02-28 at 15.27.01
Wat is kunst? Kan iedereen een kunstenaar worden? Wanneer ben je dan precies een kunstenaar? Van welke materialen kun je kunst maken? Wat is goede kunst en wat is slechte kunst? Wie bepaalt wat goede en slechte kunst is?

Over die en meer vragen denken de leerlingen na tijdens deze lessenserie. Hoewel er veel kunstwerken langskomen, behandelt dit thema geen kunstgeschiedenis. De focus ligt hoofdzakelijk op het filosoferen over kunst.

Duur: 2-3 uur les (bijvoorbeeld 2 lessen van 1,5 uur)
Leeftijd: groep 5, 6, 7 en 8 PO / klas 1 en 2 VO
Materialen: uit Kunstgeschiedenis – de oudheid, middeleeuwen, renaissance & barok, moderne kunst
Tarieven

unnamedWaarom ik?
Waarom ben ik geschikt als gastdocent? Ten eerste omdat ik als ervaringsexpert goed begrijp hoe de kinderen denken – iets dat de leerkrachten van de klassen waar ik heb lesgegeven mij elke keer weer vertellen. Net zo belangrijk is dat ik onder andere kunstgeschiedenis en taalkunde heb gestudeerd, lesmateriaal ontwikkel voor (hoog)begaafde kinderen (de serie Denkwijs bij uitgeverij Eduforce) en regelmatig gastlessen geef op de voltijds-HB-afdeling van de Burgerschool in Dokkum en in plusklassen. Daarnaast heb een documentaire gemaakt over hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs (Gewoon Hoogbegaafd). Naast Ingenionsa werk ik als projectleider en programmeur activiteiten & evenementen bij het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof.