Screen Shot 2016-01-16 at 20.25.19.pngLiteratuur en Creatief Schrijven

Het werkboek Literatuur en Creatief Schrijven is bedoeld voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die extra uitdaging of stimulatie kunnen gebruiken op het gebied van taal, schrijven en fantasie. Het werkboek doet sterk een beroep op creatieve vaardigheden. Door de hoofdstukken heen schrijft de leerlingen zelf een uitgebreid verhaal! In elk hoofdstuk worden nieuwe onderdelen, vaardigheden en ideeën aangedragen die de leerlingen aan het einde van het hoofdstuk toepast op zijn of haar eigen verhaal.

Lees hier over het complete boek dat Elvira schreef naar aanleiding van het werkboek Literatuur en Creatief Schrijven!

Het werkboek bestaat uit 8 hoofdstukken en is geschikt om te gebruiken als extra werk, pluswerk of om te gebruiken in de plusklas. Bijna alle opdrachten zijn open vragen, waarbij de leerling gevraagd wordt te analyseren, filosoferen, evalueren, toe te passen en te creëren. De argumentatie en uitwerking van het antwoord is het belangrijkste. Elk hoofdstuk bevat tenminste één samenwerkingsopdracht. Tegen de tijd dat de leerling de 8 hoofdstukken heeft doorgewerkt, weet het alles over literatuur:

  • Het verschil tussen proza en poëzie.Lit 3
  • Het herkennen van verschillende genres.
  • De opbouw van een boek uitleggen.
  • Het leren schrijven van een goed verhaal.
  • Etc.

Het hoofddoel van deze methode is om leerlingen plezier te laten beleven aan, en inzicht te geven in, het schrijven, lezen en analyseren van creatieve teksten. Met creatieve teksten worden hoofdzakelijk fictie teksten bedoeld, zoals verhalen, boeken en gedichten. Dit doel komt grotendeels overeen met kerndoelen 5 en 9 (Nederlands) van het primair onderwijs. Het is een goede voorbereiding op het VO.

Bekijk hier het eerste hoofdstuk.

Literatuur en Creatief Schrijven is te verkrijgen via de website van Uitgeverij Eduforce.