Screen Shot 2016-03-11 at 14.41.05Taal(eigen)wijs
De werkboeken van Taal(eigen)wijs zijn ontwikkeld om kinderen van groep 3 t/m groep 8 meer verdieping en uitdaging te bieden op het gebied van taal. Het geeft extra uitdaging aan de slimme kinderen en hoogbegaafde kinderen die een stap extra willen maken. De werkboeken zijn nauw verbonden met de kerndoelen voor Nederlands in het primair onderwijs, maar bieden diepere en verrassender opdrachten dan het reguliere curriculum. Voor het echte topniveau heb ik de reeks Denken over Taal geschreven.

Soorten opdrachten
De uitdaging in Taal(eigen)wijs komt niet alleen naar voren in het onderwerp, maar vooral in de opdrachten. Veel opdrachten bestaan uit open vragen, waarbij de leerling gevraagd wordt te analyseren, filosoferen, evalueren, toe te passen en te creëren. Die opdrachten hebben veelal geen gesloten antwoord, maar vragen om argumentatie en uitwerking door de leerling.

Klik hieronder om van elk deel een aantal voorbeeldpagina’s en de inhoudsopgave te bekijken op de website van Eduforce:

Screen Shot 2016-03-11 at 13.16.11