Elvira schreef een echt boek!

Een tijdje geleden ontving ik een ontzettend leuke e-mail. De mail kwam van de moeder van Elvira, een leerling die met mijn werkboek Literatuur en Creatief Schrijven aan de gang is geweest. Niet alleen heeft Elvira mijn werkboek met plezier doorgewerkt en heeft ze een mooi begin gemaakt van een eigen verhaal, ze heeft daarna verder gewerkt aan dat verhaal. Dat verhaal is zo lang geworden dat het een echt boek werd, dat Elvira vervolgens met wat hulp van haar moeder heeft laten drukken! Illustraties heeft ze gemaakt met Lego®figuren. Het is een spannend boek geworden dat fijn leest. Een monumentale prestatie, vind ik! Geweldig goed gedaan, Elvira!

Elvira’s boek heet De S van Saar:

Saar is de dochter van de sultan. De sultan heeft strenge regels. Zo mag Saar niet met dorpelingen praten, omdat die volgens haar vader een slechte invloed op haar hebben.

Als Saar toch doorgaat met het helpen van de dorpelingen en uiteindelijk zelfs een opstand organiseert, stuurt de sultan haar het paleis uit. Zal het Saar lukken om haar vader te overtuigen dat hij aardiger moet zijn voor zijn volk?

Wil je weten hoe het verder gaat? Je kunt het hele boek De S van Saar downloaden en lezen. Hier alvast de eerste pagina: Screen Shot 2018-06-17 at 17.58.02

Gastles op Terschelling

img_2597Vlak voor de zomervakantie heb ik een aantal gratis gastlessen over taal en programmeren ‘weggegeven’. De eerste gastles vond eind september plaats op Terschelling!

Na een kleine 1,5 uur reizen per trein, boot en bus kwam ik aan bij de plusklas. Een leuke groep van ongeveer 12 leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. Best een uitdaging dus, zoveel niveaus in één groep!

Meteen na aankomst ben ik met de les begonnen, die een kleine twee uur duurde met halverwege pauze. Leuk was om te merken dat sommige opdrachten, waarvan ik dacht dat de jongere kinderen er meer tijd voor nodig zouden hebben, juist bij groep 7/8 lang duurden terwijl groep 5/6 er zo doorheen vloog. Heb ik ook weer wat geleerd!

De kinderen deden goed mee en hadden mooie, goede,img_2603 leuke en interessante antwoorden op de discussievragen die ik stelde. Altijd leuk om met een plusklas in gesprek te gaan. Aan het einde van de les kwam ik een minuut of vijf te kort, maar daar had ik rekening mee gehouden. De laatste opdracht konden de kinderen op een later moment zelfstandig uitvoeren. Als dank voor de les kreeg ik een mooi boek met de namen van alle kinderen erin!

img_2601De boot terug ging pas later, dus ik mocht de fiets van de juf lenen om nog even lekker rond te fietsen op Terschelling. Ik was er al jaren niet meer geweest en het was een prachtige dag, dus van dat aanbod heb ik dankbaar gebruik gemaakt.

Documentaire 2

Screen shot 2011-08-21 at 14.10.25De zomer eindigde met prachtig nieuws: ik heb een kleine subsidie toegekend gekregen door Stichting Mensa Fonds om een vervolg te maken op mijn documentaire ‘Gewoon Hoogbegaafd’ uit 2011.

Voor wie hem nog niet kent: in die documentaire portretteer ik drie hoogbegaafde kinderen en hun schoolervaringen. Déjan, in groep 8,  zit in een reguliere schoolklas maar gaat één ochtend in de week naar een plusklas. Marre, in groep 5, zit in een afdeling voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Haar ouders verhuisden vanuit Noorwegen terug naar Nederland vanwege het onderwijs.
Menno, 6 jaar, krijgt thuisonderwijs. Hij liep zowel in het regulier onderwijs als in hetScreen shot 2011-08-21 at 14.10.56 voltijds hoogbegaafdenonderwijs volledig vast. Zijn ouders overwegen naar Australië te verhuizen omdat het geven van thuisonderwijs in Nederland in de meeste  gevallen verboden is.

Dit schooljaar is het zes jaar geleden dat ik deze kinderen opzocht en om die reden wilde ik graag een vervolg op de docu maken. Als de omstandigheden het toelaten, ga ik Déjan, Marre en Menno weer opzoeken om te horen hoe het nu met ze is. Daarnaast breng ik drie nieuwe situaties in beeld. Zo zoek ik een jongen van 8 jaar op met een geschiedenis van onderpresteren en gepest worden. Ook heb ik een bijzondere deelneemster gevonden in een meisje van 10 jaar, dat net is begonnen op het gymnasium. De derde deelnemer is een meisje van 9 dat het moeilijk heeft gehad op school, maar waar het steeds beter mee gaat door een goede samenwerking tussen school, ouders en een specialist.

Screen shot 2011-08-21 at 14.11.23Mijn streven is om de documentaire aan het einde van dit schooljaar, of uiterlijk in de zomer van 2017, af te hebben. Omdat ik meer dan fulltime werk, spreid ik de filmdagen wat uit over het schooljaar. Uiteindelijk zal ik ook deze documentaire beschikbaar maken op youtube. Maar eerst maar eens filmen. Ik heb er zin in!